AI-driven utveckling | miun.se

Ny teknik som AI, skapar helt nya möjligheter att utveckla verksamheter och skapa nya affärer. På denna session får du ta del av olika projekt från regionen där AI spelat en avgörande roll för affärsutvecklingen.

Sidan uppdaterades 2022-04-13