Samarbete genom innovation på Science & Innovation Day

Samarbete genom innovation – styrkan i ett innovationssystem

Här får du ta del av konkreta exempel på hur innovationssystemet kan bidra till företags acceleration.

"Från restmaterial till produkt genom branschöverskridande samverkan"

Hur kan en restström från skogsindustrin skapa nytta för Sveriges gruvindustri? Gunnar Westin på Processum berättar om hur samarbete över branschgränser kan leda till nya hållbara lösningar.

Gunnar Westin, Affärsutvecklare RISE Processum

Anna Gustafsson, Senior Project Manager, RISE / Fiber Optic Valley

 

”Inseco – Digitalisering på skruv- och mutternivå”

Varje vecka har Inseco ett mycket stort in- och utflöde av material. Genom att införa sensorteknologi har Inseco drastiskt förändrat sitt logistikflöde och reducerat behov av fysisk utbyggnad."

Anna Gustavsson från Fiber Optic Valley berättar om Kickstart digitalisering som handlar om att sätta igång en digitaliseringsresa för företag kopplade till tillverkande industri, nu sprids konceptet vidare runt om i Europa.

Anna Gustafsson
Senior Project Manager, RISE / Fiber Optic Valley

Christina Grandien, KiX kommunikation


KIX kommunikationsindex

Christina Grandien
Fil dr och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap

"From Startup to Accelerator ​- co-creation and support to seal the deal"

Axel Häger, Jord Innovation AB
Deltar på Forest Business Accelerator 2020

Jan-Erik Rendahl , Tracy of Sweden
Deltagit på Forest Business Accelerator

 

Samarbete genom innovation på Science & Innovation Day