samarbete genom innovation region västernorrlands styrkeområden i en nationell kontext

Region Västernorrlands styrkeområden i en nationell kontext

Utifrån regionala och lokala specialiseringar kommer möjligheter och hinder för framtida omvandlingsmöjligheter i Region Västernorrland diskuteras. 

Talare

Rikard Eriksson
Professor i ekonomisk geografi, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet

Paneldiskussion

Rikard Eriksson, Professor i ekonomisk geografi, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet

Rikard Eriksson

Professor, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet

Oliver Dogo, VD Handelskammaren MittSverige

Oliver Dogo

VD Handelskammaren MittSverige

Vinnova

Darja Isaksson

GD Vinnova

Matts Nyman, Verkställande direktör BizMaker & styrelseledamot SISP

Matts Nyman

VD BizMaker & styrelseledamot SISP

samarbete genom innovation region västernorrlands styrkeområden i en nationell kontext