Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

Let’s innovate how we innovate

Vinnova
Q&A with Darja Isaksson, director general at Vinnova, starts at 4:42