Panelsamtal: Är regionens innovationssystem öppet för att ta tillvara på allas idéer?

Porträtt på paneldeltagare: Johan Börjesson, Stina Haglund, Ann-Sofie Däldehög, Matts Nyman