Fyra konferenser i en

Spara favorit 17 sep september 2018

För fyra år sedan beslutade vi att lägga ner fyra konkurrerande konferenser i Sundsvallsregionen och istället arrangera en gemensam. Det var ett lyckat beslut. Antalet deltagare har ökat för varje år. I år är vi fem organisationer som hjälps åt att arrangera konferensen.

Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan forskningen, marknaden och olika finansiärer.  Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer.  Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE Acreo. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket.

www.fiberopticvalley.com

Fibre Science and Communication Network (FSCN) driver forskning på tillverkningsprocesser för fibrer och andra bioprodukter från skogsråvara, nya cellulosamaterial och funktionella ytor för gröna energilösningar. Forskningen sker i nära samarbete med näringsliv, bl.a. skogsindustri, i Sverige och Europa.

www.miun.se/fscn

Processum stödjer och initierar forskning och utveckling inom: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs norrlandskusten utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran.  Vi är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. RISE Processum AB är ett dotterbolag i RISE-koncernen.

www.processum.se

Sensible Things that Communicate, STC utvecklar sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things. Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, nästa generations mätsystem och funktionella ytor. Forskningen sker i nära samverkan med företag från hela Sverige samt med andra universitet runt om i världen.

www.miun.se/stc

 Åkroken Science Park är motorn för innovation och tillväxt i Västernorrland. Med Grönborg som arena skapar vi tillsammans med Mittuniversitetet, näringslivet och det offentliga en inspirerande och affärsdrivande mötesplats. I vårt uppdrag som mäklare i ett innovativt Västernorrland attraherar vi talangfulla människor till regionen, matchar behov med rätt kompetens och gör vägen från idé till färdig produkt eller tjänst kortare genom vårt prototyplab Tvätteriet.

www.akroken.se

Ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

www.ri.se

Contacts

Christine Grafström
STC Mittuniversitetet
010-142 84 10

Susanne Nylén
Fiber Optic Valley
070-689 57 71

Inger Axbrink
FSCN Mittuniversitetet
010-142 88 99

Frida Niska
RISE Processum
070-255 09 11

Josefin Jaén Nilsson
Åkroken Science Park
070-719 49 63

Our funding