Workshop: Frigör energi - skapa nya möjligheter

I denna workshop vill vi diskutera behov och möjligheter med energieffektivsering i samverkan. Vi utgår från fallstudier som genomförts i biobaserade samverkanskluster i Örnsköldsvik och Sundsvall och verktyg för analys och värdering av systemlösningar. Tekniska lösningar såväl som affärsmodeller är viktiga och behandlas i workshopen.

Workshop Energi