Workshop: Frigör energi - skapa nya möjligheter

I denna workshop vill vi diskutera behov och möjligheter med energieffektivsering i samverkan. Vi utgår från fallstudier som genomförts i biobaserade samverkanskluster i Örnsköldsvik och Sundsvall och verktyg för analys och värdering av systemlösningar. Tekniska lösningar såväl som affärsmodeller är viktiga och behandlas i workshopen.

Workshop_Energi.png

Med effektivare energianvändning kan produktionskostnaderna minskas, men att frigöra energi skapar också möjligheter att, exempelvis, förädla och exportera interna bränslen, öka befintlig produktion och addera nya produktionsprocesser utan att nya energianläggningar behöver byggas. Dessa möjligheter kan skapas och stärkas genom samarbete mellan närliggande anläggningar.

I denna workshop vill vi diskutera behov och möjligheter med energieffektivsering i samverkan. Vi utgår från fallstudier som genomförts i biobaserade samverkanskluster i Örnsköldsvik och Sundsvall och verktyg för analys och värdering av systemlösningar. Tekniska lösningar såväl som affärsmodeller är viktiga och behandlas i workshopen.

Premises: Bryggaren, Limited seats be in time to secure your place.


Only available at session 3 at 15:00-16:00

 

Workshop leaders: