Sustainable cities

Digitization, urbanization and globalization are changing our society. To create smart and sustainable cities, we need interdisciplinary collaboration and excellence from different areas. On this track you will find examples of how to build a smart city. What are the risks in the connected city and what opportunities are created when new technology challenges old business models.

SustainableCities.png

Program

Session 1 kl. 11:00-12:00 How to build the sustainable city?

Premises: Apotekaren

 • "Utmaningar och möjligheter – En ny modell för ett hållbart trygghetsboende"
  Talare: Dr. Edith Andresen, Mittuniversitetet och
  Camilla Hjältman, chef kundcenter Mitthem
 • "Värdeskapande i den Smarta Staden"
  Talare:  Jörgen Carlsson, affärsutvecklare Umeå Energi
  "Advantages and challenges of Smart Homes"
  Talare: Stefan Haller, ActiveHomes and PhD-student Mid Sweden University

Session 2 kl. 13:30-14:30 Risker i den nya smarta staden

Premises: Apotekaren

 • "Alla måste ju få betalt! Datorsimulering, rollspel och krishantering för betalsystemet"
  När en händelse slår ut det elektroniska betalsystemet får vi snabbt följdkonsekvenser för livsmedels-, medicin- och transportsektorn. Hur ska beslutsfattare på olika nivåer och skilda ansvar gemensamt klara de utmaningarna som de då ställs inför? I projektet CCRAAAFFFTING försöker vi ta reda på det genom att simulera en regions flöden, konsumenter och betalningar och låta aktörer pröva sig fram med olika lösningar och på så sätt effektivt skapa en förståelse för varandras mandat och begränsningar.
  Talare: Aron Larsson, docent Mittuniversitetet
 • "Mobile Banking: möjligheter och utmaningar"
  Talare: Mustafa Nourallah, Mittuniversitetet och
  Carina Bergquist Palm, regionchef Nordea
 • "IoT Säkerhet i den smarta staden"
  Talare: Dr. Ulf Jennehag, Mid Sweden University

Session 3 kl.15:00-16:00 New technology that connects the city

Premises: Apotekaren

Results from the research project SMART - Smart systmes and services.

 • "Traditionell kommunal verksamhet på nya sätt"
  Talare: Åsa Jadelius, IT-strateg Sundsvalls kommun 
 • "Mäta i miljön"
  Talare: Rikard Hamrin, Mid Sweden University
 • "Smarta Staden och LoRa"
  Talare: Tobias Marberg and Bin Wang, Mid Sweden University
 • "IoT-för tillgänglighet"
  Talare: Johan Sidén, docent Mid Sweden University
  Tomas Stenlund, Manager Software Development Permobil