CER dagen

Denna session är endast öppen för CER-nätverkets medlemmar. Only available for members of CER.

cerdagen.png

Program CER dagen

Tid: Kl 15 - 17
Plats: Tunnbindaren

Hållpunkter under CER dagen:
- Peter Öhman, centrumledare CER med flera hälsar välkommen.
- Korta presentationer från arbetsgrupperna: insatser under året med fokus på regional utveckling, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
- Praktisk övning: Forskningsdialog. Övningen leds av Edith Andresen, forskare CER. Fika under tiden.
- Särskilda insater med fokus på det livslånga lärandet: BUFFL och programmet i strategisk affärsutveckling.

För mer info och frågor kring CER dagen, kontakta Peter Öhman, centrumledare CER.