Norah Klintberg Sakal

Talarbild_Norah.png

Artificiell Intelligence for... (you fill in the blank)

Norah Klintberg Sakal

If you would train an artificial intelligence algorithm, what would you train it to do? When you hear “artificial intelligence”, you might think of complex solutions like self-driving cars, autonomous drones, and robots or smart assistants like Alexa or Siri - but it doesn’t have to be that complex. You can build a powerful but practical AI model within a topic that is useful for you - in 3 easy steps. 

What repetitive and categorizing tasks are you regularly facing? Bring your interests, passion, and everyday problems, and we’ll explore numerous practical implementations of artificial intelligence solutions.

Om du skulle träna en AI-algoritm, vad skulle du då lära den att göra? Norah har en ingenjörsbakgrund inom bioteknik och driver en startup inom bioteknik i San Francisco där hon utvecklar algoritmer för att hjälpa cancer- och stamcellsforskare att tyda mikroskopibilder. Drivkraften är att omvandla idéer till verkliga produkter och utöver cancer- och stamcellsalgoritmer har hon tränat neurala nätverk för makeup, trädgårdsarbete och möbelannonser. Den 15 oktober kan du lyssna till Norahs föredrag om praktisk implementering av neurala nätverk på Science & Innovation Day.