Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

Let’s innovate how we innovate

darja-isaksson_16x9.jpg
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova