Skogens Värde Science & Innovation Day

Skogens värden - vetenskapliga reflektioner

Debatten om skogen har varit het den senaste tiden och i sommar ger Mittuniversitetet ut den populärvetenskapliga antologin "Skogens värden - vetenskapliga reflektioner” där över 100 forskare från olika områden bidrar med sin expertis.

Sidan uppdaterades 2022-05-30