Skogens Värde Science & Innovation Day

Skogens värden ‑ vetenskapliga reflektioner

Debatten om skogen har varit het den senaste tiden och i sommar har Mittuniversitetet gett ut antologin "Skogens värden - vetenskapliga reflektioner” där 96 forskare från olika områden bidrar med sin expertis.

Skogens värden

Skogens värden - vetenskapliga reflektioner

Debatten om skogen har varit het den senaste tiden och i sommar har Mittuniversitetet gett ut antologin "Skogens värden - vetenskapliga reflektioner” där 96 forskare från olika områden bidrar med sin expertis.

Sidan uppdaterades 2022-10-25