Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

Let’s innovate how we innovate