Science and innovation day

Affärsutveckling Innovation och Samarbete

SID 2016

Nu är det tredje året som vi tillsammans ger konferensen och årets tema är: Affärsutveckling, Innovation och Samarbete. Vi breddar konferensen med fler parallella spår, studentsamarbeten och affärsutveckling. Årets konferens har sex olika spår. Möt studenter och diskutera ex-jobb eller traineeprogram, hör de senaste nyheterna från innovationsmiljöerna Fiber Optic Valley i Hudiksvall och BioBusiness Arena i Sundsvall. Dessutom erbjuder vi några spår med forskningsresultat från forskningscentrum STC och FSCN där vi särskilt lyfter fram det smarta uppkopplade samhället, elbilsinnovationer, cellulosamaterial för framtiden och industriell förnyelse.

 Läs mer om våra parallella spår!

Arrangör

BioBusiness Arena är en långsiktig satsning med målet att främja innovation av hållbara produkter och tjänster. Med bioekonomins förnyelse som grund arbetar BioBusiness Arena för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen till Sundsvallsregionen.

www.biobusinessarena.com

Arrangör

Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredbandsinfrastruktur och sensorteknologi. Som ett av Sveriges 14 Vinnväxtkluster initierar Fiber Optic Valley nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Syftet är att sammanföra behov med lösningar, problem med idéer och innovationer med pengar.

www.fiberopticvalley.com

Arrangör

Fibre Science and Communication Network (FSCN) är Mittuniversitetets forskningscentrum för utveckling av forskning som förbättrar skogsindustrins lönsamhet samt skapar nya produkter, tillämpningar och lösningar baserade på förnyelsebara biomaterial. Forskningen bedrivs i nära samarbete med näringslivet.

www.miun.se/fscn

Arrangör

Sensible Things that Communicate (STC) är Mittuniversitetets forskningscentrum för utveckling av sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknik. Forskningsfokus är industriell IT, mobila tjänster och miljöövervakning. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin med flera patent och avknoppningsföretag som resultat.

www.miun.se/stc

Finansiärer

 

 

Kontakt

Christine Grafström STC Mittuniversitetet
telefon 010-142 84 10
E-post christine.grafstrom@miun.se

Susanne Nylén Fiber Optic Valley
telefon 070-689 57 71
E-post susanne.nylen@fiberopticvalley.se

Inger Axbrink FSCN Mittuniversitetet
telefon 010-142 88 99
E
-post inger.axbrink@miun.se

Caroline Wallmark BioBusiness Arena
telefon 070-375 01 99
caroline.wallmark@biobusinessarena.com

Josefin Jaén Nilsson Åkroken Science Park
telefon 070-719 49 63
josefin.jaen@akroken.se